QTextEdit Google syöttötavan ei näy kursoria  • Kun käytän QTextEdit Google Pinyin syöttötapaa, osoitin muuttuja ei voida täyttää, mutta voi olla normaalikäytössä muita syöttötavalla voi näyttää normaali osoitin, miksi tämä ilmiö?


 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.