Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

پروژهٔ متن‌باز • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام
  یک پروژهٔ متن‌باز کوچیک دارم که وقت نمی‌کنم براش کد بزنم. هرکس بخواد می‌تونم مدیریت‌ش رو واگذار کنم. در مورد عبارات منظم و تست عبارت‌ها با سینتکس‌های مختلف هست.

  p{direction:rtl; text-align:right}. به‌جر یاد گرفتن کیوت و کمک به مردم، هیچ منفعت مالی هم نداره • p{direction: rtl; text-align: right}. سروش جان یک رزومه کاری از خودت و موضوع پروژه هایی که تابحال انجام دادی برای من Email کن.
  mohsen@madagon.com • سلام
  من به شدت نیاز دارم که خودمو توی کیوت تقویت کنم
  هیچ نیازی به پول هم ندارم
  عاشق کمک کردن به مردمم هستم :)


Log in to reply