چیه؟ qt-project.org نظرتون راجع به • سلام دوستان
  حتما برای شما هم یک ایمیل از طرف فروم کیوت ارسال شده
  اینجارو آماده سازی کردن و تمامی محتویات رو مثل اینکه انتقال دادن به اینجا واسه اینکه کیوت خیلی قوی تر توی وب گسترش داده بشه
  http://lists.qt-project.org
  اینجا هم میل لیستشه.
  حالا نظرتون چیه؟ • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام
  امیدوارم این تحریم های مزخرفشون رو در این وب سایت جدید بردارن • سلام
  راستش معلوم نیست.بالاخره هرچی باشه دست ما نیست!
  راستی آقا مهدی ایمیل براتون ارسال کردم نیومد؟
  دوبارم فرستادم • p{direction:rtl; text-align:right}. مجددا سلام
  ایمیل را امروز دریافت کردم • p{direction:rtl; text-align:right}. امیدوارم gitorious با همین سیستم فعلی دست‌نخورده باقی بمونه • ظاهرا همینطوره
  Free BSDچون فقط قرار بود کیوت به صورت مستقل اداره بشه.مثل پروژه های عظیمی همچون
  توی سایت توضیحاتی داده


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.