مشکل لینک دادن opencv در qt • سلام
  man daram ye application tooye QT (necessitas) vase android minevisam ke niaz be tavabe *opencv* daram. ghablan *opencv* ro tuye *qt* link dade boodam va moshkeli nadashtam. amma tuye *necessitas* az tavabe opencv irad migire va error haye ziro mide:

  C:\OpenCV2.0\lib\armeabi-v7a\libopencv_highgui.a(grfmt_tiff.o): In function cv::TiffDecoder::close()': grfmt_tiff.cpp:(.text._ZN2cv11TiffDecoder5closeEv+0x8): undefined reference toTIFFClose'
  C:\OpenCV2.0\lib\armeabi-v7a\libopencv_highgui.a(grfmt_tiff.o): In function cv::TiffDecoder::readHeader()': grfmt_tiff.cpp:(.text._ZN2cv11TiffDecoder10readHeaderEv+0x10): undefined reference toTIFFOpen'
  grfmt_tiff.cpp:(.text._ZN2cv11TiffDecoder10readHeaderEv+0x28): undefined reference to TIFFGetField' grfmt_tiff.cpp:(.text._ZN2cv11TiffDecoder10readHeaderEv+0x42): undefined reference toTIFFGetField'
  grfmt_tiff.cpp:(.text._ZN2cv11TiffDecoder10readHeaderEv+0x52): undefined reference to TIFFGetField' grfmt_tiff.cpp:(.text._ZN2cv11TiffDecoder10readHeaderEv+0x72): undefined reference toTIFFGetField'
  grfmt_tiff.cpp:(.text._ZN2cv11TiffDecoder10readHeaderEv+0x7e): undefined reference to TIFFGetField' C:\OpenCV2.0\lib\armeabi-v7a\libopencv_highgui.a(grfmt_tiff.o): In functioncv::TiffDecoder::readData(cv::Mat&)':
  grfmt_tiff.cpp:(.text._ZN2cv11TiffDecoder8readDataERNS_3MatE+0x78): undefined reference to `TIFFIsTiled'
  .
  .
  .

  کسی به این مشکل برخورد کرده؟ میشه لطفا راهنمایی م کنید.
  ممنون • p{direction:rtl;text-align:right}. به نظر میرسه مشکل از لایبرری های گرافیکی TIFF باشه. شاید باید یک define که مربوط به config ها داخل header هستند رو حذف کنید. • dakhele headeraye khode opencv? • p{direction:rtl; text-align:right}. بله. OpenCV که مربوط به Qt نمیشه. • p{direction:rtl; text-align:right}. یه نگاهی هم به "اینجا":http://stackoverflow.com/questions/2227565/opencv-in-qt-creator بنداز • linki ro ke dadid negah kardam. mota'asefane chizi peida nakardam ke be in error marboot bashe. shoma midooni necessitas opencv ro support mikone ya na? • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام

  p{direction:rtl; text-align:right}. کامپایلر تون چیه؟
  مطمئن شید از همون کامپایلری که OpenCV با اون کامپایل شده/کردید دارید استفاده میکنید

  p{direction:rtl; text-align:right}. پیشنهاد میکنم از نسخه های جدیدتر OpenCV استفاده کنید.
  این نسخه ای که شما دارید استفاده میکنید چندیدن باگ ازش گزارش شده , مثلا با ویکم بعضی از لپ تاپ ها مشکل داره • [quote author="somi" date="1323606251"]linki ro ke dadid negah kardam. mota'asefane chizi peida nakardam ke be in error marboot bashe. shoma midooni necessitas opencv ro support mikone ya na?[/quote]

  p{direction:rtl;text-align:right}. من اون لینک ها رو دادم تا مطالعه کنید و مطابق اونا پیش برید تا به error برخورد نکنید. من تا بحال OpnCV به Qt لینک ندادم. • p{direction:rtl;text-align:right}. مشکل شما مربوط به لینکر هست نه کامپایلر
  به نظر می‌رسه کتابخانهٔ libtiff رو نصب نکردید


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.