اتصال به دیتابیس sqlite • سلام
  استفاده کنمsqliteمن میخواستم تو برنامم از
  میشه یه راهنمایی بکنید که چطور میتونم به راحتی این کار رو انجام بدم؟
  اگر آموزشی هم هست ارجاع بدید ممنون میشم • مشکل حل شد.
  ممنون • @
  #include <QSqlDatabase>
  #include <QSqlQuery>

  QSqlDatabase db;
  db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
  db.setDatabaseName("mydatabase.db");
  if (!db.open())
  {
  //دسترسی ممکن نیست یا پلاگین اس کیولایت نصب نیست
  return;
  }

  QSqlQuery sq = db.exec("create table Table (Field1 int)");
  if (sq.lastError().type()==0)
  //موفقیت
  else
  //انجام نشد
  @ • خیلی ممنون دوست عزیز
  کمی دیر جواب دادین.پیشتر به طور کامل این مبحثو یاد گرفتم
  همیشه موفق باشید • سلام میشه بگید از کجا این مبحثو کامل یاد گرفتین؟
  ممنون


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.