Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Derlemede aldığım hata  • mainwindow.obj:-1: error: LNK2019: unresolved external symbol "__declspec(dllimport) public: void __cdecl QSqlDatabase::setDatabaseName(class QString const &)" (_imp?setDatabaseName@QSqlDatabase@@QEAAXAEBVQString@@@Z) referenced in function "private: void __cdecl MainWindow::database_connect(void)" (?database_connect@MainWindow@@AEAAXXZ)

    Böyle bir sorun oluşuyor mysql bağlantısında bunu gibi 8 tane daha var sorun ne olabilir biraz araştırdım ama bulamadım.  • Gerekli mysql kütüphanelerini ve bağlantılarını doğru versiyonla ve yolla sağladığınızdan eminseniz buraya bakarak söylenecek fazla bir şey yok.


Log in to reply