Congratulations to our 2022 Qt Champions!

Qt Designer i PyQt5 - jak przekazywać dane między oknami! • Witam!

  Zaprojektowałem dwa okienka okno1 i okno2 w Qt Designer.
  Nie chcę konwertować ich do pliku .py , gdyż chcę dodawać jeszcze elementy.
  Napisałem skrypt w pythonie (pyqt5) by otiwerać okienka.
  Niestety nie wiem ak przekazywać dane między okienkami.
  W moim przykładzie po wyborze z okna 1 z list widget - i wciśnięcia przyciszku add adress by wybranty elememt pokazał się w label w oknie 2 a po wprowadzeniu adresu w oknie 2 i zatwierdzeniu pokazał się w oknie 1.
  window1 -okno1.ui is:
  '''<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ui version="4.0">
  <class>MainWindow</class>
  <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>0</x>
  <y>0</y>
  <width>800</width>
  <height>600</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="windowTitle">
  <string>MainWindow</string>
  </property>
  <widget class="QWidget" name="centralwidget">
  <widget class="QListWidget" name="listWidget">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>70</x>
  <y>80</y>
  <width>131</width>
  <height>311</height>
  </rect>
  </property>
  <item>
  <property name="text">
  <string>Adres 1</string>
  </property>
  </item>
  <item>
  <property name="text">
  <string>Adres 2</string>
  </property>
  </item>
  </widget>
  <widget class="QLabel" name="label">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>70</x>
  <y>30</y>
  <width>251</width>
  <height>41</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="text">
  <string>List of adress</string>
  </property>
  </widget>
  <widget class="QPushButton" name="pushButton">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>70</x>
  <y>420</y>
  <width>85</width>
  <height>27</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="text">
  <string>Add adress</string>
  </property>
  </widget>
  </widget>
  <widget class="QStatusBar" name="statusbar"/>
  </widget>
  <resources/>
  <connections/>
  </ui>'''

  Window2 okno2.ui is:
  '''<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ui version="4.0">
  <class>Form</class>
  <widget class="QWidget" name="Form">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>0</x>
  <y>0</y>
  <width>558</width>
  <height>446</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="windowTitle">
  <string>Form</string>
  </property>
  <widget class="QLabel" name="label">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>50</x>
  <y>40</y>
  <width>191</width>
  <height>17</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="text">
  <string>Give name of adress</string>
  </property>
  </widget>
  <widget class="QPushButton" name="pushButton">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>50</x>
  <y>280</y>
  <width>85</width>
  <height>27</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="text">
  <string>Accept</string>
  </property>
  </widget>
  <widget class="QLineEdit" name="lineEdit">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>170</x>
  <y>30</y>
  <width>151</width>
  <height>27</height>
  </rect>
  </property>
  </widget>
  <widget class="QLabel" name="chosen_adress">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>190</x>
  <y>100</y>
  <width>211</width>
  <height>131</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="text">
  <string/>
  </property>
  </widget>
  </widget>
  <resources/>
  <connections/>
  </ui>'''

  My python script is:

  Skrypt odczytuje plik Ui z designera (script open ui files)

  import sys
  from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets, uic
  from PyQt5.QtCore import pyqtSlot
  from PyQt5.QtWidgets import QDialog

  class Window2(QDialog):
  def init(self):
  super().init()
  uic.loadUi("/home/ewcia/PycharmProjects/Designer_ui/okno2.ui",self) #link to window 2
  self.pushButton.clicked.connect(self.akcja2)

  pyqtSlot()
  def akcja2(self):
    new_adres= self.lineEdit.text()
    # How to add this new address to Mywindow
  

  #---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  class Mywindow(QtWidgets.QMainWindow):
  def init(self):
  super(Mywindow,self).init()
  uic.loadUi("/home/ewcia/PycharmProjects/Designer_ui/okno1.ui", self) #link to open okno 1 on my disk

    self.pushButton.clicked.connect(self.akcja1)
  pyqtSlot()
  def akcja1(self):
    #print("druga akcja Drugie Okno")
    self.okno2 = Window2()
    self.okno2.show()
  

  if name== "main":
  import sys
  app=QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  window=Mywindow()
  window.show()
  sys.exit(app.exec_())
  '''


Log in to reply