Qt World Summit: Submit your Presentation


[Решен]Компилиране на MySQL драйвер с MinGW • Здравейте,
  интересува ме някой компилирал ли е MySQL драйвер с MinGW компилатор? Следвах инструкциите написани в "http://doc.qt.nokia.com/stable/sql-driver.html":http://doc.qt.nokia.com/stable/sql-driver.html ,но при изпълнение на реда с configure.exe ми дава грешка. версията na Qt е 4.7.4. Ако има някакви особености споделете...При VS2008 нямам проблем, всичко се компилира нормално.

  Малка редакция: ползвайте “Qt”, не “QT” (QuickTime) :) Поздрави, Леон • Здравей,

  каква грешка ти дава configure.exe? Може би нещо не може да си намери. • Забелязах ,че преди да започне компилирането configure.exe показва текущите настройки... пътища, плъгини и т.н. Направи ми впечатление ,че имаше разлика в пътищата include директорията ,както и на още няколко. След ,като разместих папките всичко си тръгна...

  .....
  .....
  Sql Drivers:
  ODBC....................no
  MySQL...................plugin
  OCI.....................no
  PostgreSQL..............no
  TDS.....................no
  DB2.....................no
  SQLite..................plugin (qt)
  SQLite2.................no
  InterBase...............no

  **Sources are in..............C:\Qt\4.7.4
  Build is done in............C:\Qt\4.7.4
  Install prefix..............C:\Qt\4.7.4
  Headers installed to........C:/Qt/4.7.4/include
  Libraries installed to......C:/Qt/4.7.4/lib
  Plugins installed to........C:/Qt/4.7.4/plugins
  Imports installed to........C:/Qt/4.7.4/imports
  Binaries installed to.......C:/Qt/4.7.4/bin
  Docs installed to...........C:/Qt/4.7.4/doc
  Data installed to...........C:/Qt/4.7.4
  Translations installed to...C:/Qt/4.7.4/translations
  Examples installed to.......C:/Qt/4.7.4/examples
  Demos installed to..........C:/Qt/4.7.4/demos

  Creating qmake...
  g++ -c -oproject.o -O -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -IC:\Qt\4.7.4/include -IC:\Qt\4.7.4/include/QtCore -IC:\Qt\4.7.4/include -IC:\Qt\4.7.4/include/QtCore -IC:\Qt\4.7.4/src/corelib/global -IC:\Qt\4.7.4/src/corelib/xml -IC:\Qt\4.7.4/mkspecs/win32-g++ -IC:\Qt\4.7.4/tools/shared -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_LITE_COMPONENT -DQT_NO_PCRE -DQT_NODLL -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -DUNICODE -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT -DQT_NO_DATASTREAM -DQT_BOOTSTRAPPED -DQLIBRARYINFO_EPOCROOT -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION project.cpp
  del project.o main.o makefile.o unixmake.o unixmake2.o mingw_make.o option.o winmakefile.o projectgenerator.o property.o meta.o makefiledeps.o metamakefile.o xmloutput.o pbuilder_pbx.o borland_bmake.o msvc_nmake.o msvc_vcproj.o msvc_vcxproj.o msvc_objectmodel.o msbuild_objectmodel.o symmake.o initprojectdeploy_symbian.o symmake_abld.o symmake_sbsv2.o symbiancommon.o registry.o epocroot.o qbitarray.o qbuffer.o qbytearray.o qcryptographichash.o qvsnprintf.o qbytearraymatcher.o qconfig.o qdatetime.o qdir.o qdiriterator.o qfile.o qtemporaryfile.o qfileinfo.o qabstractfileengine.o qfsfileengine.o qfsfileengine_iterator.o qfsfileengine_win.o qfsfileengine_iterator_win.o qglobal.o qhash.o qiodevice.o qlibraryinfo.o qlist.o qlinkedlist.o qlocale.o qmalloc.o qmap.o qregexp.o qtextcodec.o qutfcodec.o qstring.o qstringlist.o qsystemlibrary.o qtextstream.o quuid.o qvector.o qurl.o qsettings.o qsettings_win.o qvariant.o qmetatype.o qxmlstream.o qxmlutils.o qnumeric.o
  g++ -c -oproject.o -O -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -IC:\Qt\4.7.4/include -IC:\Qt\4.7.4/include/QtCore -IC:\Qt\4.7.4/include -IC:\Qt\4.7.4/include/QtCore -IC:\Qt\4.7.4/src/corelib/global -IC:\Qt\4.7.4/src/corelib/xml -IC:\Qt\4.7.4/mkspecs/win32-g++ -IC:\Qt\4.7.4/tools/shared -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_LITE_COMPONENT -DQT_NO_PCRE -DQT_NODLL -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -DUNICODE -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT -DQT_NO_DATASTREAM -DQT_BOOTSTRAPPED -DQLIBRARYINFO_EPOCROOT -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION project.cpp
  Building qmake failed, return code 2

  btw това не се виждаше в конзолата затова пренасочих екрана към текстов файл и от там видях разминаването...

  C:\Qt\4.7.4>configure -debug-and-release -no-webkit -no-qt3support -plugin-sql-m
  ysql > errors.txt • По принцип configure изписва доста нещо и явно буфера на конзолата в Win-а е малък. Мисля, че може да си го увеличиш за да виждаш всичко :)

  Ако всичко вече работи, редактирай заглавието на темата на [Решен] Компилиране на MySQL драйвер с MinGW :)


Log in to reply