Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Proksy dla każdego sygnału. • Cześć wszystkim!
  To mój pierwszy post na tym forum.
  Zdecydowałem się na stworzenie małej biblioteki i daemona DBus do rejestrowania zdarzeń na kontrolkach/oknach i późniejszym ich wywoływaniu. Ten daemon miałby dwa typy klientów: menadżer okien i zwyczajny program (okienkowy).

  Aplikacja by ustawiała nazwy i parametry kontrolek/okien, a menadżer okien by włączał/wyłączał rejestrowanie makra dla danych okien i ustawiałby nazwę dla makra.

  Daemon by zapamiętywał sygnały wysyłane do okien/kontrolek, ich nazwy i parametry.
  Kiedy użytkownik zdecydowałby się na odtworzenie makra, to wszystkie zarejestrowane aplikacje byłyby uruchamiane z nazwami/parametrami okien podane jako argument uruchomienia (mógłby to być przełącznik wraz ze ścieżką do pliku). Okna dodane do makra po pierwszym zdarzeniu makra byłyby wykluczone z tej procedury (automatycznie włącz po uruchomieniu makra). Całość odtwarzania działałaby w ten sposób, że daemon makr czekałby na rejestrację okna lub kontrolki, która ma określoną nazwę i parametry, a kiedy będzie istnieć, to wywołuje na niej kolejne zarejestrowane zdarzenie, po czym przechodzi do kolejnego zarejestrowanego zdarzenia (niekoniecznie tej samej kontrolki).

  Moje pytanie jest więc: Jak utworzyć proxy dla sygnałów? I czy jest jakiś inny sposób rozwiązanie tego problemu (jeżeli widzicie inny?)?


Log in to reply