From 10:00 CET Friday 22nd November we will adjust how the server works to deal with some recently reported problems. Therefore there may be a load problem, if you experience more problems than usual trying to access the forum then please PM AndyS or any of the moderators so they can inform me.


Proksy dla każdego sygnału. • Cześć wszystkim!
  To mój pierwszy post na tym forum.
  Zdecydowałem się na stworzenie małej biblioteki i daemona DBus do rejestrowania zdarzeń na kontrolkach/oknach i późniejszym ich wywoływaniu. Ten daemon miałby dwa typy klientów: menadżer okien i zwyczajny program (okienkowy).

  Aplikacja by ustawiała nazwy i parametry kontrolek/okien, a menadżer okien by włączał/wyłączał rejestrowanie makra dla danych okien i ustawiałby nazwę dla makra.

  Daemon by zapamiętywał sygnały wysyłane do okien/kontrolek, ich nazwy i parametry.
  Kiedy użytkownik zdecydowałby się na odtworzenie makra, to wszystkie zarejestrowane aplikacje byłyby uruchamiane z nazwami/parametrami okien podane jako argument uruchomienia (mógłby to być przełącznik wraz ze ścieżką do pliku). Okna dodane do makra po pierwszym zdarzeniu makra byłyby wykluczone z tej procedury (automatycznie włącz po uruchomieniu makra). Całość odtwarzania działałaby w ten sposób, że daemon makr czekałby na rejestrację okna lub kontrolki, która ma określoną nazwę i parametry, a kiedy będzie istnieć, to wywołuje na niej kolejne zarejestrowane zdarzenie, po czym przechodzi do kolejnego zarejestrowanego zdarzenia (niekoniecznie tej samej kontrolki).

  Moje pytanie jest więc: Jak utworzyć proxy dla sygnałów? I czy jest jakiś inny sposób rozwiązanie tego problemu (jeżeli widzicie inny?)?


Log in to reply