برخی ابزارهای خاص • سلام...
  بچه ها من دنبال یک ابزار حرفه ای و رایگان برای گزارش گیری و برقراری ارتباط با پورت کام هستم لطفاً اگر کسی چیزی می دونه کمک کنه مرسی • [quote author="M.J.Ahmadi" date="1315383308"]سلام...
  بچه ها من دنبال یک ابزار حرفه ای و رایگان برای گزارش گیری و برقراری ارتباط با پورت کام هستم لطفاً اگر کسی چیزی می دونه کمک کنه مرسی[/quote]

  سلام. برای تولید گزارش میتونید از ان سی ریپورت استفاده کنید
  http://sourceforge.net/projects/ncreport/

  برای ارتباط با پورت کام میتونید از کلاس کیو اکست سریال پورت استفاده کنید که از کیو آی او دیوایس استفاده میکنه
  http://qextserialport.cvs.sourceforge.net/qextserialport/ • برای پورت سریال شاید این تاپیک بدردت بخوره :
  http://forums.technotux.org/viewtopic.php?f=9&t=20907 • p{direction:rtl; text-align:right}. راه حل شما محدود به لینوکسه یا چندسکویه؟ • اون کلاس رو من برای لینوکس نوشتم. • [quote author="devildarkness" date="1324461975"]اون کلاس رو من برای لینوکس نوشتم.[/quote]

  p{direction:rtl; text-align:right}. توی لینوکس شاید به کلاس نیازی نباشد. برای هر پورت سریال Pipe یک فایل ایجاد میکند. ولی وقتی بحث CrossPlatform مطرح می شود باید لابرری باشد که با تمام پلتفرم ها سازگار باشد. • [quote author="Mohsen" date="1324464372"][quote author="devildarkness" date="1324461975"]اون کلاس رو من برای لینوکس نوشتم.[/quote]

  p{direction:rtl; text-align:right}. توی لینوکس شاید به کلاس نیازی نباشد. برای هر پورت سریال Pipe یک فایل ایجاد میکند. ولی وقتی بحث CrossPlatform مطرح می شود باید لابرری باشد که با تمام پلتفرم ها سازگار باشد.[/quote]

  خوبی اپن سورس کار کردن هم همینه الان کافیه یه کلاس معادل واسه ویندوز نوشته شه و با هم ادغام بشن!!! اونوقت میشه یه کتابخونه مولتی پلتفرم !!! • خوب چرا اینکار رو نمیکنی؟ • Hi,

  As of May 2009, this is the new location of the qextserialport. The sourceforge project is no longer active .

  http://code.google.com/p/qextserialport/ • 你好
  谢谢

  p{direction:rtl; text-align:right}. بنده خدا در جریان نیست که گوگل کد برای ایران تحریمه


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.