Bileşenleri sıra halinde nasıl çoğaltabiliriz ?  • İşaretlediğim alan da ki gibi çoğalmasını sağlamak için hangi bileşen uygun olur ? Ayrıca nasıl çoğaltabilirim. Aynı zamanda ekledikçe uzuyor ve scroll haline geliyor belli bir uzunluktan sonra.
    Grup içine bileşenler eklenmiş olabilir ama toplu halde alta aynısını nasıl çoğaltıyor bilmiyorum.

    alt text  • Sorunuzdan hiç bir ayrıntı anlaşılmıyor ama qtcreator içindeki bileşenlerin ayarladığınız şekilde başka bir form vb. içine kopyalanmasını soruyorsanız...
    Seçtiklerinizi Ctrl+C ile kopyalayıp istediğiniz yerde Ctrl+V ile fare işaretçisinin bulunduğu konuma yapıştırabilirsiniz.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.