Qt World Summit: Register Today!


Bileşenleri sıra halinde nasıl çoğaltabiliriz ? • İşaretlediğim alan da ki gibi çoğalmasını sağlamak için hangi bileşen uygun olur ? Ayrıca nasıl çoğaltabilirim. Aynı zamanda ekledikçe uzuyor ve scroll haline geliyor belli bir uzunluktan sonra.
  Grup içine bileşenler eklenmiş olabilir ama toplu halde alta aynısını nasıl çoğaltıyor bilmiyorum.

  alt text • Bir tane oluşturuyorsanız istediğiniz kadar bir döngü içinde oluşturabilirsiniz. taşıyıcı bileşenin scroll özelliğini açtığınızda eklediğiniz kadar uzar gider. • senin yapmaya çalıştığın şey qt ile dinamik widget oluşturup dinamik şekil de ayarlarını(Properties) değiştirme ve bir de dinamik şekil de silme
  eğer c++ üzerinde istiyorsan: LİNK
  eğer python üzerinde istiyorsan: LİNK
  ama araştırman gereken asıl konu Qt Dynamic Layouts: [LİNK](Dynamic Layouts)
  ha bu sırada bu linkler ingilizce Qt Türkçe dökümanlar bu tarz konularla uyumlu değil • Layout (QVBoxLayout, QHBoxLayout) ekleyerek yapabilirsin..

  Eğer Resim/yazı kaymasını istemiyorsan Layout içerisindeki Widgetleri setFixedWidth/setFixedHeight ile Genişlik/Yükseklik Sabitleyebilirsin


Log in to reply