[QML] Property komponentu jako funkcja • Item {
    property function callback: function() {}
  
    Button {
      onClicked: function() {
        // do something
        callback();
    }
  }
  

  W powyższym przykładzie chciałem przekazać ideę. Czy da się w jakiś sposób przekazać taki callback z rodzica do komponentu dziecka?

  Dzięki.


 • Moderators

  Nie rozumiem idei ;-)

  Dziecko widzi wszystkie metody rodzica, więc nie trzeba callbacku - wystarczy normalnie odpalić metodę rodzica w onClicked. Funkcji nie trzeba deklarować jako property. • Ok. Chyba nie do końca się jasnow wyraziłem.
  Item ma być reużywalny, stąd idea callback'a, aby móc wstrzyknąć różne funkcje

  // plik MyItem.qml
  Item {
    property function onClickCallback: function() {}
  
    Button {
      onClicked: function() {
        // do something
        callback();
    }
  }
  
  // plik korzystający z MyItem
  Item {
    MyItem {
      onClickCallback: function() {
        //do something
      }
    }
  }
  

 • Moderators

  To jest kompletnie niepotrzebne. Funkcje JS można nadpisywać. Czyli:

  // plik MyItem.qml
  Item {
    function click() {}
  
    Button {
      onClicked: {
        // do something
        click();
    }
  }
  
  // plik korzystający z MyItem
  Item {
    MyItem {
      function click() {
        //do something
      }
    }
  }
  

  Powinno działać. • Tak, dzięki. Działa.


Log in to reply