Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Zarządzanie UI w MainWindow z poziomu klasy zewnętrznej • Witam,

  chcę przerobić swój kod.

  Poprzedni działał tak, że wszystkie metody zmieniające były w Main Window.

  Teraz chcę aby różne klasy były odpowiedzialne za zarządzanie osobnym elementem UI. Koniec końców, chciałbym aby 1 z klas po nacisnieciu przycisku aktualizowała wyswietlony obrazek dopóki przestanie iterować w jednej z metod wewnętrznych.

  Gdy wszystko było napisane w main window korzystałem z :

  QImage symulacja = QImage(sizeX,sizeY,QImage::Format_RGB32);
  QGraphicsPixmapItem * ptrToImage;
  graphic = new QGraphicsScene(this);
  <pętla> symulacja.setPixel(m,o,qRgb(0,0,0)); <>
  ptrToImage = graphic->addPixmap(QPixmap::fromImage(symulacja));
  ui->graphic->setScene(graphic);
  

  teraz rodzi mi to sporo problemów gdy rozbiłem to na kilka klas - kontrolerów.

  Teraz to wygląda tak:

  w main window mam metodę:
  void MainWindow::activeSimulation(){

  this->simulation = QImage(0,0,QImage::Format_RGB32);
   this->graphic = new QGraphicsScene(this);
  
  
  
   this->ptrToImage = this->graphic->addPixmap(QPixmap::fromImage(this->simulation));
   ui->graphicsView->setScene(graphic);
  
  
   simulationGrid.simulationptr = this->simulationptr;
   simulationGrid.ptrToImage = this->ptrToImage;
   simulationGrid.graphic = this->graphic;
  

  }

  w klasie mam:

  void SimulationGrid::CreateGrid(){

  simulation = QImage(this->xSize,this->ySize,QImage::Format_RGB32);
  
  
  
  this->vector2D_Of_Tiles.resize(this->xSize,std::vector<StructureTile>(this->ySize,StructureTile()));
  for (uint i = 0; i<vector2D_Of_Tiles.size();i++ ){
    for (uint j = 0; j<vector2D_Of_Tiles[i].size(); j++){
  
      vector2D_Of_Tiles[i][j].setPosition(i,j);
      simulation.setPixel(i,j,qRgb(0,0,0));
  
    }
  
  
  }
  
  *simulationptr=simulation;
  ptrToImage->setPixmap(QPixmap::fromImage(*simulationptr));
  
  
  qDebug() << "Grid Created";
  

  Chciałbym żeby wszystko odbywało się po stronie klasy (oczywiście może dostać jakiś wskaźnik czy coś). Pytanie teraz jak to ugryźć i jak przenieść zarządzanie graphicsView od MainWindow do własnej klasy.


 • Moderators

  Możesz stworzyć własny QWidget, dajmy na to SimulationWidget, który będzie miał w sobie QGraphicsView. Następnie ten widget dodać do swojego głównego UI. Wtedy masz w swojej klasie pełną kontrolę nad QGraphicsView, a twój main window pozostaje "czysty".

  Jeśli symulacja musi też przekazywać jakieś info do innych klas podpiętych do MainWindow, możesz dodać sygnał i podpiąć do slotów w tych innych klasach.


Log in to reply