Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Brakujący plik qtsqldrivers podczas ładowania OCI • Dzień dobry,
  korzystając jeszcze z Qt w wersji 5.2 nie miałem takiego problemu i jakoś na chybił-trafił udało mi się podpiąć OCI do niego.
  Teraz po aktualizacji, w zasadzie po reinstalacji do Qt 5.9 mam problemy.
  Podczas wywoływania komendy w MinGW "qmake oci.pro" dostaję następujący komunikat:

  C:\Qt\5.9.2\Src\qtbase\src\plugins\sqldrivers\oci>qmake "INCLUDEPATH+=/usr/include/oracle/10.1.0.3/client/" "LIBS+=-L/usr/lib/oracle/10.1.0.3/client/lib -lclntsh" oci.pro
  
  Cannot read C:/Qt/5.9.2/Src/qtbase/src/plugins/sqldrivers/qtsqldrivers-config.pri: Nie mo?na odnale?? okre?lonego pliku.
  

  Faktycznie nie znalazłem tego pliku, a w aktualizacji komponentów nic nie ma.
  Jeżeli to istotne to dodatkowe informacje:
  Oracle mam w wersji 11.2.0. • Dzięki, ale teraz przy komendzie mingw32-make mam następujący błąd:

  qsql_oci.cpp:65:17: fatal error: oci.h: No such file or directory
  

  Sprawdzałem i plik oci.h jest w katalogu, gdzie być powinien
  @update
  skopiowałem wszystkie *.h które chciał mingw, ale teraz poluję na plik qsqloci.dll, którego nie mogę znaleźć

  @update
  znalazłem taki post
  https://forum.qt.io/topic/80928/problem-building-oci-plugin-for-qt-5-9-1/12
  , ale mimo stosowania się do niego mam taki błąd:

  Makefile.Release:67: recipe for target '..\plugins\sqldrivers\qsqloci.dll' failed
  mingw32-make[1]: *** [..\plugins\sqldrivers\qsqloci.dll] Error 1
  mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Qt/5.9.2/Src/qtbase/src/plugins/sqldrivers/oci'
  Makefile:40: recipe for target 'release-all' failed
  mingw32-make: *** [release-all] Error 2
  

  @update
  udało się! dodatkowo potrzebna jest komenda mingw32-make install


 • Moderators

  Być może ten bug report coś pomoże: https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-58372 • Dzięki, ale teraz przy komendzie mingw32-make mam następujący błąd:

  qsql_oci.cpp:65:17: fatal error: oci.h: No such file or directory
  

  Sprawdzałem i plik oci.h jest w katalogu, gdzie być powinien
  @update
  skopiowałem wszystkie *.h które chciał mingw, ale teraz poluję na plik qsqloci.dll, którego nie mogę znaleźć

  @update
  znalazłem taki post
  https://forum.qt.io/topic/80928/problem-building-oci-plugin-for-qt-5-9-1/12
  , ale mimo stosowania się do niego mam taki błąd:

  Makefile.Release:67: recipe for target '..\plugins\sqldrivers\qsqloci.dll' failed
  mingw32-make[1]: *** [..\plugins\sqldrivers\qsqloci.dll] Error 1
  mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Qt/5.9.2/Src/qtbase/src/plugins/sqldrivers/oci'
  Makefile:40: recipe for target 'release-all' failed
  mingw32-make: *** [release-all] Error 2
  

  @update
  udało się! dodatkowo potrzebna jest komenda mingw32-make install


Log in to reply