اتصال به محیط ترمینال لینوکس با کیوت • با سلام
  دوستان بنده نیاز دارم از طریق شبکه به یوزر روت یک سرور لینوکسی متصل بشم و دستورات
  لینوکس رو اجرا کنم و جوابشو ببینم

  ممنون میشم کمک کنید • .سلام
  .نوشته شده باشه استفاده کنید C++ که برای SSH شما میتونید از هر لایبرری مربوط به • ممنونم برای راهنماییتون

  متاسفانه هر چقدر تلاش کردم ی نمونه برنامه پیدا کنم و اجرا کنم موفق نشدم

  sshآیا کسی نمونه برنامه ای از
  برای محیط کیوت داره؟

  ممنون میشم کسی کمک بکنه


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.