Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Auto odświeżanie • Dzień dobry,

  W programie pobierającym dane z bazy MYSQL oprogramowałem przycisk odśwież.
  Czy zna ktoś sposób aby program wywołał kliknięcie tego przycisku np: co 10 sekund lub powtarzał kod co 10 sekund, aż do wciśnięcia przycisku np.: KONIEC ?

  Znalazłem w dokumentacji właściwość autorRepeat, problem w tym, że autoRepeat działa tylko wtedy gdy przycisk jest wciśnięty.

  Kod przycisku Odśwież:

  void MainWindow::on_pushButton_clicked()
  {
    ui->lmtosabpixkjp->hide();
    query = QSqlQuery(db);
    query.exec("SELECT * FROM `wezwanie`");
    query.first();
    if(query.value(3)=="1")
    {
      ui->lmitpixkjp->show();
    }
    else
    {
      ui->lmitpixkjp->hide();
    }
    while(query.next())
    {
      if(query.value(3)=="1")
      {
        if(query.value(0)=="2")
       {
         ui->lmtosabpixkjp->show();
       }
  
      }
  
    }
  }
  

 • Moderators

  Użyj QTimer i co 10 sekund wywołuj slot z kodem do odświeżania. Może to być on_pushButton_clicked() albo inny slot stworzony specjalnie do tego. • Dzięki użyłem slotu kliknięcia przycisku.

   QTimer *timer = new QTimer(this);
    connect(timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(on_pushButton_clicked()));
        timer->start(10000);
  

Log in to reply