Please nominate your Qt Champions for 2021! https://forum.qt.io/topic/132134/looking-for-the-2021-qt-champions

UPDATE tabela set wiersz WHERE id=varible • Cześć
  Mam problem z edycją tabeli w bazie danych. Proszę o pomoc w rozwiązaniu.
  Chciałbym aby została zmieniona wartość w komórce w której id jest równe zmiennej.
  pozwoli mi to użyć funkcji, która skróci cały kod.
  W tej chwili powtarzam kilka razy ten sam kawałek kodu tylko z innym id.
  kod wygląda następująco:

  oid MainWindow::on_tzdz_clicked()
  {
    QSqlQuery updateQuery = QSqlQuery(db);
    query.first();
    while(query.next())
    {
      updateQuery.exec("UPDATE wezwanie SET kontrolna = 0,pierwsza = 0, problemj = 0 WHERE id=8");
      ui->statusBar->showMessage(QString("Koniec Kontroli"+ updateQuery.lastError().text()));
    } 
  }
  
  


 • Nie wiem, czy dokładnie o to Ci chodzi:

  void MainWindow::on_tzdz_clicked()
  {
    int id = 8;
    QSqlQuery updateQuery = QSqlQuery(db);
    updateQuery.prepare("UPDATE wezwanie SET kontrolna = 0,pierwsza = 0, problemj = 0 WHERE id=%id");
    updateQuery.bindValue(QStringLiteral("%id"), id);
    updateQuery.exec();
    ui->statusBar->showMessage(QString("Koniec Kontroli"+ updateQuery.lastError().text())); 
  }
  

  W tym przykładzie pokazałem Ci jak wstawić zmienną do zapytania. Oczywiście dla własnego użytku w przypadku kilku zmiennych możesz je wstawić z jakiejś listy w jednym zapytaniu. Z tym, że nazwa bindValue dla każdej wartości musi być inna, tzn. nie możesz mieć kilku "%id" w jednym zapytaniu, ale możesz zastąpić to w pętli wartościami %id0, %id1 itd. Wtedy zapytanie będzie miało zawartość:

  "UPDATE wezwanie SET kontrolna = 0,pierwsza = 0, problemj = 0 WHERE id=%id0 or id=%id1"
  


 • Dokładnie o to chodziło dzięki.


Log in to reply