Qt6 topics merged with General

label->setpixmap() problem z wyświetlaniem • Cześć. Mam taki prosty kod:

  #include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"
  
  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
  {
    ui->setupUi(this);
    przycisk1=0;
    przycisk2=0;
  
    QPixmap zielony("C:/Qt-projekty/arduinors232/zielony.png");
    QPixmap czerwony("C:/Qt-projekty/arduinors232/czerwony.png");
  
     ui->label_3->setPixmap(czerwony);
    ui->label_4->setPixmap(czerwony);
  }
  
  MainWindow::~MainWindow()
  {
    delete ui;
  }
  
  void MainWindow::on_pushButton_clicked()
  {
  
  
    if(przycisk1)
    {
      ui->label_3->setPixmap(czerwony);
   
      przycisk1=0;
      ui->pushButton->setText("Włącz");
  
    }
    else
    {
  
      ui->label_3->setPixmap(zielony);
        ui->pushButton->setText("Wyłącz");
      przycisk1=1;
  
    };
  
  
  
  }
  

  W konstruktorze nadaje wartość zmiennym typu QPixmap następnie za pomocą funkcji setPixmap() wyświetlam obraz. To działa jak trzeba.
  Natomiast nie działa obsługa funkcji :on_pushButton_clicked(). Nie mogę wyświetlić obrazka. Natomiast jak trochę zmodyfikuję program i wartości QPixmap nadaję w tej funkcji wszystko działa poprawnie. Ma ktoś pomysł o co w tym chodzi?


 • Moderators

  zielony i czerwony to zmienne lokalne. Dostępne są tylko w funkcji, w której je zadeklarowałeś. W tym wypadku w konstruktorze. W uproszczeniu:

  void funkcja1()
  {
    int foo;
    foo = 42; //tutaj można użyć foo
  }
  void funkcja2()
  {
    foo = 43; //ale tutaj już nie. to się nie skompiluje.
  }  
  

  Żeby mieć dostęp do zmiennych ze wszystkich metod danej klasy musisz tą zmienną zadeklarować w nagłówku klasy (w pliku .h).
  Czyli w mainwindow.h:

  class MainWindow : public QMainWindow
  {
    ...
  private:
    QPixmap zielony;
    QPixmap czerwony;
  }
  

  Po czym trzeba je zainicjować w konstruktorze:

  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
  {
    ...
    zielony.load("C:/Qt-projekty/arduinors232/zielony.png");
    czerwony.load("C:/Qt-projekty/arduinors232/czerwony.png");
  }
  

  albo prościej:

  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow),
    zielony("C:/Qt-projekty/arduinors232/zielony.png"),
    czerwony("C:/Qt-projekty/arduinors232/czerwony.png")
  {
    ...
  }
  


 • This post is deleted!


 • Super, działa.


Log in to reply