Ostatni wyraz z listy • Sprawa jest krótka

  mam listę QStringList. Ilość wyrazów w liście może być zmienna więc potrzeba mi wyciągnąć, jaki jest numer ostatniego wyrazu.
  Z tego co wiem, to wystarczyłoby użyć funkcji last(), jednak w dalszej pracy z kodem dobrze (przynajmniej dla mnie) by było, gdyby wynik tej funkcji był zapisany w zadeklarowanej zmiennej (najlepiej jako int). Teraz tylko jak to opisać w kodzie?


 • Moderators

  last() zwraca referencję do ostatniego elementu, nie jego indeks. Numerek możesz dostać tak:

  QStringList foobar = ...
  int last_index = foobar.size() - 1;
  

  Uważaj tylko na puste listy, bo wtedy ten indeks wyjdzie ujemny.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.