Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Ostatni wyraz z listy • Sprawa jest krótka

  mam listę QStringList. Ilość wyrazów w liście może być zmienna więc potrzeba mi wyciągnąć, jaki jest numer ostatniego wyrazu.
  Z tego co wiem, to wystarczyłoby użyć funkcji last(), jednak w dalszej pracy z kodem dobrze (przynajmniej dla mnie) by było, gdyby wynik tej funkcji był zapisany w zadeklarowanej zmiennej (najlepiej jako int). Teraz tylko jak to opisać w kodzie?


 • Moderators

  last() zwraca referencję do ostatniego elementu, nie jego indeks. Numerek możesz dostać tak:

  QStringList foobar = ...
  int last_index = foobar.size() - 1;
  

  Uważaj tylko na puste listy, bo wtedy ten indeks wyjdzie ujemny.


Log in to reply