Grafika na windows 10 • Witam
  pisze apkę w Windows 7 , w grafice QTableWidget wszystkie kolumny i wiersze się ładnie mieszczą.
  windows7
  Natomiast na Windows 10 ,pojawiają sie scrollBary i wiersze ani kolumny TableWidzeta się nie mieszczą się w oknie bez rozciągania.
  Jak można rozwiązać ten problem.

  Tak samo jest z opisami na przyciskach.

  Jak można wyeliminować ten problem.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.