ot turkiye'de başarısı nedir?  • türkiyede daha çok tanıtılması gerekir diye düşünüyorm...


Log in to reply