QMYSQL driver not loaded - Ubuntu 17.04 • Stworzyłem projekt używający MySQL.
  Chciałbym połączyć się z bazą danych ale dostaje błąd:
  "QMYSQL driver not loaded"
  W ustawieniach projektu (plik .pro), dodałem linijkę
  LIBS += -L/home/kacper/qtprojekty/testmenu/ -lqsqlmysql
  Linker nie wyświetla że brakuje mu bibliotek (użyłem tej dołączonej do qt normalnie) więc zalinkowałem a mimo to aplikacja nie jest wstanie załadować sterownika.

  Wcześniej sterownik budowałem ze źródeł ale teraz mam problem z zależnościami.
  Dla polecenia "ldd libqsqlmysql.so" (to ta gotowa biblioteka) dostaje informacje o brakujących bibliotekach
  libmysqlclient.so.18 => not found
  libssl.so.10 => not found
  libcrypto.so.10 => not found

  Czy problem z zależnościami nie pozwala mi skorzystać z gotowej biblioteki?
  Tak sądzę bo wszystko na to wskazuje nawet na logikę ale się upewniam.
  Siedzę na Ubuntu 17.04

  I tak przyszłościowo gdy mi już zadziała na desktopie jak mogę przenieść sterownik SQL na aplikacje dla androida?


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.