Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Chciałem zobaczyć czym jest QT i raczej nie będę z niego korzystać, jak usunąć konto?


Log in to reply