Chciałem zobaczyć czym jest QT i raczej nie będę z niego korzystać, jak usunąć konto?


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.