Qt Türkiye için lisans fiyatları. Static Derleme ve ticari kullanım için.  • Selam QT Ticari lisanlar ve fiyatları konusunda bilgisi olanlar bana yardımcı olabilirmi?
    Amacım masaüstü ve mobil platformlar için static (kütüphanlerden bağımsız) programlar yazmak.


 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.