Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Χρήση του Qt το 2017;  • Με αφορμή την νέα χρονιά στην οποία μπήκαμε, ήθελα να ρωτήσω τι "κινείται" στην Ελλάδα ή/και σε ελληνικές εφαρμογές σχετικά με Qt. Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο; Συμμετέχετε σε κάποιο project ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιεί Qt;