Qt World Summit: Register Today!


Normlalizacja danych z pliku WAV • Cześć,

  Próbuję wyciągnąć dane z pliku WAV i przekonwertować je na vector. Zupełnie tak jak działa funkcja wavread w MATLABIE.
  Korzystam z Qt. Mam już cały nagłówek pliku WAV po jego otwarciu. Plik otwierałem przez QFile.

  char* result = new char[sizeWAV]; // tablica rozmiaru pliku WAV
  short* result_raw = (short*)result; // rzutowanie na short, ponieważ rozmiar próbki to 2 bajty
   
  double vector = new double[sizeWAV / 2];
   
  .... // przypisanie danych z nagłówka???
   
   
  for(int i = 0; i < sizeWAV / 2; i++)
  {
      vector[i] = result_raw[i] / 32768.0; // dzielę przez zakres 16bit (taki mam WAV), żeby orzymać vector liczb w zakresie -1 do 1
  }
  

  I mój problem polega na tym jak przypisać dane z nagłówka, żeby póżniej je normalizować w pętli.

  Mój nagłówek ma taką strukturę:

   char RIFF[4];
    qint32 dlugoscWbajtach;
    char WAVE[4];
    char fmt_[4];
    qint32 dlugoscBloku;
    qint16 format;
    qint16 kanaly;
    qint32 czestotliwoscProbkowania;
    qint32 bajtySek;
    qint16 bajtyProb;
    qint16 bitProb;
    char data[4];
    qint16 waveRozmiar;
  

  Format = 1, więc PCM.

  Ktoś zajmował się operacjami na WAV i potrafi pomóc? :)


Log in to reply