Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

QTableWidget pobranie tekstu - problem • Witam ostatnio zabrałem się za naukę Qt i na tapecie mam TableWIdget. No i jest problem chcę pobrać zawartość komórki. I jeżeli komórka jest pusta lub nie zaznaczona aplikacja się wysypuje. Oto kod obsługi przycisku:

  void MainWindow::on_PDodaj_clicked()
  {
  QString content;
  int row,col;
  row = ui->tableWidget->selectedItems().first()->row();
  col = ui->tableWidget->selectedItems().first()->column();
  if(ui->tableWidget->item(row,col)) content = ui->tableWidget->item(row,col)->text();
  else content = "0";
  ui->label->setText(content);
  
  }
  

  Czy ktoś jest w stanie pomóc? • W kodzie mogą wystąpić dwa problemy:

  1. QTableWidget::selectedItems() zwraca QList<QTableWidgetItem *>, a Ty w kodzie zakładasz zawsze, że QList nie jest pusta i wykonujesz metodę QList::first(), dlatego uważam, że powinieneś zrobić coś takiego:
  QList<QTableWidgetItem *> items = ui->tableWidget->selectedItems();
  if (items.isEmpty()) {
    return;
  }
  
  1. Nie sprawdzasz czy wskaźnik znajdujący się QList<QTableWidgetItem*> nie jest nullptr np.
  // items z kodu wyżej
  auto ptr = items.first();
  if (!ptr) {
    return;
  }
  

Log in to reply