MySQL Bağlantı Sorunu • Projeme bir library eklediğimde MySQL'e bağlanamıyorum.
  Örneğin çok basit bir console uygulaması:

  #include <QCoreApplication>
  #include <QSqlDatabase>
  #include <QDebug>
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QCoreApplication a(argc, argv);
  
    QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL", "deneme");
    db.setHostName("localhost");
    db.setDatabaseName(DB_NAME);
    db.setPort(DB_PORT);
  
    if (db.open(KULLANICI_ADI, SIFRE)) {
      qDebug() << "bağlandı";
      db.close();
    }else{
      qDebug() << "bağlantı HATASI";
    }
  
    return a.exec();
  }
  

  pro dosyası:

  QT += core sql
  QT -= gui
  
  TARGET = DbTest
  CONFIG += console
  CONFIG -= app_bundle
  
  TEMPLATE = app
  
  SOURCES += main.cpp
  
  

  Projeyi derleyip denediğimde sorun yok.
  Sonra, sadece pro dosyasına bir library ekliyorum ve derliyorum bu sefer DB'ye bağlanmıyor.
  Pro dosyasına şu satırı ekliyorum:

  LIBS += -L/usr/lib/i386-linux-gnu -lftd2xx
  

  Tek değişiklik bu satırın eklenmesi, başka tek bir satır değiştirilmiyor.
  Bunun herhangi bir mantıklı açıklaması olabilir?

  Not: DB bağlantısını iptal edip kütüphaneyi kullanabiliyorum. Yani kütüphanede herhangi bir sorun yok. • Dostum nasıl bir hata veriyor db'ye bağlanırken onuda yazabilirmisin • Merhaba abi. Surda 2 sorun ola bilir.

  1. Senin MySQL Driver yok
  2. filr.pro de "QT+=sql" yok
   Hem #include <QtSql> yok abi, onlari elave et
   Turkcem iyi deyildi)
   Ey vallah ugurlar abi

Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.