MySQL Bağlantı Sorunu • Projeme bir library eklediğimde MySQL'e bağlanamıyorum.
  Örneğin çok basit bir console uygulaması:

  #include <QCoreApplication>
  #include <QSqlDatabase>
  #include <QDebug>
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QCoreApplication a(argc, argv);
  
    QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL", "deneme");
    db.setHostName("localhost");
    db.setDatabaseName(DB_NAME);
    db.setPort(DB_PORT);
  
    if (db.open(KULLANICI_ADI, SIFRE)) {
      qDebug() << "bağlandı";
      db.close();
    }else{
      qDebug() << "bağlantı HATASI";
    }
  
    return a.exec();
  }
  

  pro dosyası:

  QT += core sql
  QT -= gui
  
  TARGET = DbTest
  CONFIG += console
  CONFIG -= app_bundle
  
  TEMPLATE = app
  
  SOURCES += main.cpp
  
  

  Projeyi derleyip denediğimde sorun yok.
  Sonra, sadece pro dosyasına bir library ekliyorum ve derliyorum bu sefer DB'ye bağlanmıyor.
  Pro dosyasına şu satırı ekliyorum:

  LIBS += -L/usr/lib/i386-linux-gnu -lftd2xx
  

  Tek değişiklik bu satırın eklenmesi, başka tek bir satır değiştirilmiyor.
  Bunun herhangi bir mantıklı açıklaması olabilir?

  Not: DB bağlantısını iptal edip kütüphaneyi kullanabiliyorum. Yani kütüphanede herhangi bir sorun yok. • Dostum nasıl bir hata veriyor db'ye bağlanırken onuda yazabilirmisin • Merhaba abi. Surda 2 sorun ola bilir.

  1. Senin MySQL Driver yok
  2. filr.pro de "QT+=sql" yok
   Hem #include <QtSql> yok abi, onlari elave et
   Turkcem iyi deyildi)
   Ey vallah ugurlar abi

Log in to reply