HELP! połączenie z fb w apce mobilnej  • Hej,

    mamy kłopot (wywala błędy) z zaloguj przez facebook. Nie chcę pisać, jak to robimy, bo ewidentnie źle :/

    Jak to zrobić dobrze? Nie widzę żadnego dobrego tutoriala ani gotowego, aktualnego (pod API fb) pluginu nigdzie...

    help!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.