C++: hapja e fotografive, ndryshimi i ngjyres ne bardhe e zi, si dhe ti bejme flip!  • Pershendetje desha te ju pyes se a mundet dikush te me ndihmoje se si te krijohet nje program ne c++ dhe ben hapjen e fotos, dhe ben ndryshimin e ngjyres ne gray (bardh dhe zi), dhe gjithashtu edhe ti bejme flip


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.