QTreeview sadece istediğimiz klasörü gösterme  • Merhaba arkadaşlar qtreeview de sadece nasıl istediğimiz klaörü gösterebilir<. Mesela Home klaörünün altında benim tako adında klasörüm var ve benim klaörüm haricinde klasörlerde var ( müzik,resim vsvsv) . Ben nasıl sadece kendi klaörümü gösterebilirm


 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.