Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

QTreeview sadece istediğimiz klasörü gösterme  • Merhaba arkadaşlar qtreeview de sadece nasıl istediğimiz klaörü gösterebilir<. Mesela Home klaörünün altında benim tako adında klasörüm var ve benim klaörüm haricinde klasörlerde var ( müzik,resim vsvsv) . Ben nasıl sadece kendi klaörümü gösterebilirm


Log in to reply