Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

QPixmap - ładowanie ścieżek do plików z QStringList • Witam, tak, jak w temacie próbuje załadować listę ścieżek do obrazów z QStringList. Niestety, tylko dla ostatniej iteracji pętli przypisywana jest ścieżka, co ukazuje niniejsza wartość qDebug:

  QPixmap(null)
  QPixmap(null)
  QPixmap(null)
  QPixmap(null)
  QPixmap(QSize(1024, 768),depth=32,devicePixelRatio=1,cacheKey=0x5800000302)

  poniżej zamieszczam fragment kodu:

  void MainWindow::createPDF(QString fileName, QStringList imagePathList)
  {
    QPdfWriter pdfWriter(fileName);
    pdfWriter.setPageSize(QPagedPaintDevice::A4);
    bool newPage = false;
  
    QPainter painter;
    painter.begin(&pdfWriter);
  
    foreach(const QString &str, imagePathList)
    {
      QPixmap pixmap(str);
  
      if(newPage)
        pdfWriter.newPage();
      newPage = true;
  
      painter.drawPixmap(QRect(0,0,pdfWriter.logicalDpiX()*8.3,pdfWriter.logicalDpiY()*11.7),pixmap);
      qDebug() << pixmap;
    }
    painter.end();
  }
  

  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. • Jeśli jesteś przekonany, że w QStringList znajdują się ścieżki a nie puste QStringi to innym problemem może być:
  If the file does not exist or is of an unknown format, the pixmap becomes a null pixmap.
  źródło: dokumentacja • Dzięki za szybką odpowiedź.
  Problem rozwiązany zamiast QPixmap, użyłem QImage i metody drawImage().
  Nadal nie mam pojęcia dlaczego QPixmap nie działa. QStringList zawiera ścieżki, a obrazy są formatu .jpg


Log in to reply