Mikrofondan alınan ses verisinin kontrolü  • Qt ile mikrofondan formatlanmış ses verisi alabiliyorum, ama mikrofon olsa da olmasa da bir veri sürekli geliyor.

    1. Mikrofon takılı mı? kontrolünü nasıl yapabilirim.
    2. Mikrofonu dinlerken belli bir ses volumüne ulaşınca nasıl anlayabilirim? Mesela konuşmaya başlayınca sesin kaydedilmeye başlaması gibi.

 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.