Çoklu dil sorunu.  • QT yi Python ile kullanıyorum. PyQt ile gelen pylupdate aracı ile dil dosyası oluşturuyorum, ama programımdaki Türkçe karakterleri bozuk gösteriyor(dil aracında). Elle düzeltip qm oluşturunca sıkıntı yok. Peki bu lupdatenin Türkçe karakterleri olduğu gibi okumasının bir yolu yok mu?


 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.