Qt World Summit: Submit your Presentation


Protokół Rendezvous w c++  • Witam, mam kłopot z synchronizacją wątków. Mianowicie wyrzuca mi błąd ASSERT: "copy" in file "thread\qmutex.cpp, line 533.

    UPDATE: rozwiązałem problem. Dla każdego kto będzie miał podobny problem wyrzucany przez asercje: to się dzieje jak chcecie zwolnić zamek, który nie jest zamknięty, np za pomocą QWaitCondition.


Log in to reply