Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

PROBLEM: Wykorzystanie zmiennej(QStringa) z jednej klasy w drugiej • Tak jak w temacie zmienna o która mi chodzi wygrubie w kodzie
  glowne.h:
  @public:
  explicit Glowne(QWidget *parent = 0);
  ~Glowne();
  QString dir;
  @
  Tworze QString dir jako publica
  glowne.cpp
  @
  void Glowne::on_pushButton_2_clicked()
  {
  dir = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Open Directory"),
  "/home",
  QFileDialog::ShowDirsOnly
  | QFileDialog::DontResolveSymlinks);
  this->close();
  mainwindow2=new MainWindow2(this);
  mainwindow2->show();
  qDebug()<<"directory"<<dir<<endl;
  }@
  Jak naciskam przycisk wybieram lokalizacje i zapisuje do QString dir ta lokalizacje
  I teraz pojawia się problem otwieram nowe okno (klase) i w tym oknie chce wykorzystać zapisaną wcześniej lokalizacje QString dir ...
  Korzystam z przycisku by wyświetlić QString dir w nowej klasie czyt. oknie
  MainWindow2.cpp
  @void MainWindow2::on_pushButton_4_clicked()
  {
  Glowne g;
  qDebug()<<"directory"<<g.dir<<endl;
  }@
  I puste pole mi wyświetla ...
  Każda pomoc mile widziana POMOCY • Jeżeli chcesz użyć pola z tej klasy to musisz mieć referencje, bądź wskaźnik do tej instancji klasy 'Glowne". Inną opcją jest Singleton.
  Lub też przekazanie między klasami wartości tego pola :)

  Jak możesz to pokaż w jaki sposób wywołujesz to drugie okno bo domniemam, że tworzysz je w pierwszym? • Glowne to okno w którym wybieram czy chce otworzyc MainWindow1 czy MainWindow2 przy otwieraniu okna wybieram katalog który zapisuje sie do QStringa
  Glowne.h
  @
  includy~~~

  namespace Ui {
  class Glowne;
  }

  class Glowne : public QMainWindow
  {
  Q_OBJECT

  public:
  explicit Glowne(QWidget *parent = 0);
  ~Glowne();
  QString dir;

  private slots:
  void on_pushButton_clicked();

  void on_pushButton_2_clicked();
  

  private:
  Ui::Glowne *ui;
  MainWindow2 *mainwindow2;
  MainWindow *mainwindow;
  };

  #endif // GLOWNE_H
  @
  Glowne.cpp
  @

  Glowne::Glowne(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::Glowne)
  {
  ui->setupUi(this);
  }

  Glowne::~Glowne()
  {
  delete ui;
  }

  void Glowne::on_pushButton_clicked()
  {
  dir = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Open Directory"),
  "/home",
  QFileDialog::ShowDirsOnly
  | QFileDialog::DontResolveSymlinks);
  qDebug()<<"directory"<<dir<<endl;
  this->close();
  mainwindow=new MainWindow(this);
  mainwindow->show();
  }
  // tablica asocjacyjna(dictionary) ewentualnie wektory
  void Glowne::on_pushButton_2_clicked()
  {
  dir = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Open Directory"),
  "/home",
  QFileDialog::ShowDirsOnly
  | QFileDialog::DontResolveSymlinks);
  this->close();
  mainwindow2=new MainWindow2(this);
  mainwindow2->show();
  qDebug()<<"directory"<<dir<<endl;
  }
  @

  Jestem laikem więc prośba czy mogłbyś mi napisać mniejwiecej gotowy albo przynajmniej przykład(na którym mogłbym sie wzorowac) przekazywania miedzy klasami tych informacji ? • najprostszym sposobem będzie utworzenie w każdej z klas MainWindow pola prywatnego QString (przetrzymującego wartość 'dir') i ustawienie go w momencie tworzenia np:
  @
  mainWindow = new MainWindow(this);
  mainWindow->set_dir(dir);
  mainWindow->show();@
  gdzie:
  @ void set_dir(const QString &dir) { _dir = dir; }@

  Innym z sposobem możesz na przykład przekazać tą wartość w konstruktorze:
  @
  MainWindow::MainWindow(const QString &dir, QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
  {
  _dir = dir;
  }
  @
  wtedy inicjalizacja wyglądała by tak:
  @
  mainwindow=new MainWindow(dir, this);
  mainwindow->show();
  @

  Innym z sposobów jest przekazanie wskaźnika do klasy 'Glowne' lub referencji.

  Poczytaj troszkę o programowaniu obiektowym w C++. Myślę, że troszkę pomogłem, w razie problemów pytaj :)
  Pozdrawiam. • Tworze w kazdej klasie pole prywatne qstring dir;
  I robie tak dokladnie jak napisales tworze funkcje void set_dir w headerze glowne.h oraz w cpp
  I wyskakuja mi bledy ze _dir was not declared in this scope oraz
  Class mainwindow2 has no member named "set_dir" w linijcie
  mainwindow2->set_dir(dir);
  Wybacz ze tak pisze ale internet mi padl w akademiku i pisze z komorki ...
  Drugim sposobem tez probowalem ale jesCze wiecej bledow sie pokazuje, jak mozesz to pomoz ://// • Wyskakuje Ci, że zmienna '_dir' nie występuje bo sam napisałeś, że stworzyłeś pole prywatne "dir' :)
  Proszę, musi działać :) (oczywiście ten fragment)
  glowne.h
  @

  #include "mainwindow.h"
  #include <QMainWindow>

  namespace Ui {
  class Glowne;
  }

  class Glowne : public QMainWindow
  {
  Q_OBJECT

  public:
  explicit Glowne(QWidget *parent = 0);
  ~Glowne();

  private slots:
  void on_pushButton_clicked();

  private:
  Ui::Glowne *ui;
  MainWindow *window;
  };
  @

  glowne.cpp

  @
  #include "glowne.h"
  #include "ui_glowne.h"

  #include <QFileDialog>

  Glowne::Glowne(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::Glowne)
  {
  ui->setupUi(this);
  window = NULL;
  }

  Glowne::~Glowne()
  {
  delete ui;
  }

  void Glowne::on_pushButton_clicked()
  {
  QString dir = QFileDialog::getExistingDirectory(this,
  tr("Open Directory"),
  "/home",
  QFileDialog::ShowDirsOnly | QFileDialog::DontResolveSymlinks);
  if (dir.isEmpty()) {
  return;
  }
  this->close();
  window = new MainWindow(this);
  window->set_dir(dir);
  window->show();
  }
  @

  mainwindow.h

  @
  #ifndef MAINWINDOW_H
  #define MAINWINDOW_H

  #include <QMainWindow>

  namespace Ui {
  class MainWindow;
  }

  class MainWindow : public QMainWindow
  {
  Q_OBJECT

  public:
  explicit MainWindow(QMainWindow *parent = 0);
  ~MainWindow();
  void set_dir(const QString &dir);
  private:
  Ui::MainWindow *ui;
  QString _dir;
  };

  #endif // MAINWINDOW_H
  @

  mainwindow.cpp
  @
  #include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"

  MainWindow::MainWindow(QMainWindow *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
  {
  ui->setupUi(this);
  }

  MainWindow::~MainWindow()
  {
  delete ui;
  }

  void MainWindow::set_dir(const QString &dir)
  {
  _dir = dir;
  }
  @
  Kompiluje się i działa tak jak chciałeś.
  Ahh te studia :P • DZIAŁA teraz jeszcze pytanie mam przycisk w klasie window Twojej i chce by przyciskajac go wyswietlil mi w application output ten wlasnie qstring dir ?? • Pod sygnał clicked() przycisku podepnij slot i w nim użyj klasy qDebug() • @void MainWindow2::on_pushButton_4_clicked()
  {
  qDebug()<<"directory"<<dir<<endl;
  }@
  "dir" was not declared in this scope
  chce wykorzystać tego QString dir w różnych przyciskach w tym oknie MainWindow2 • Czytamy co za błąd nam sie pojawia:

  bq.
  “dir” was not declared in this scope

  i na pierwszy rzut oka widać, że zadeklarowane pole to _dir a nie dir • Dzieki Wielkie !!! • Jeśli udało się to oznacz temat jako zakończony dla przyszłych pokoleń.


Log in to reply