Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Void nie działa jak powinien. • Witam!

  Mam funkcje w: mainwindow.h
  @void w_player();@

  i chce ją wywołać w mainwindow.cpp tylko jest problem ponieważ mam w środku ify:
  @void MainWindow::w_player()
  {
  {
  if(ui->button1->text()=="Exit" && ui->button2->text()=="Exit" )
  {
  ui->label_won->setText("2 Exit");
  }

  }
  

  }@

  że jak w 2 przyciskach text = Exit to żeby w label wyświetlił się ... text .
  I jest problem ponieważ funkcja nie wyrzuca błędu a nie robi tego co trzeba.
  Może coś źle robie :/ • Witam na forum :)

  A sprawdzałeś czy rzeczywiście oba przyciski mają wartość "Exit"?

  Ewentualnie możesz użyć debugera/qDebuga żeby zobaczyć jak wykonywany jest kod. • Dobra podam wam cały projekt pisze gre kółko i krzyżyk i tak to wygląda:

  mainwindow.h
  @#ifndef MAINWINDOW_H
  #define MAINWINDOW_H

  #include <QMainWindow>

  namespace Ui {
  class MainWindow;
  }

  class MainWindow : public QMainWindow
  {
  Q_OBJECT

  public:
  explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
  ~MainWindow();

  private slots:
  void on_button_left_up_clicked();

  void on_button_left_clicked();
  
  void on_button_left_down_clicked();
  
  void on_button_up_clicked();
  
  void on_button_middle_clicked();
  
  void on_button_down_clicked();
  
  void on_button_right_up_clicked();
  
  void on_button_right_clicked();
  
  void on_button_right_down_clicked();
  
  void w_player();
  

  private:
  Ui::MainWindow *ui;
  };

  #endif // MAINWINDOW_H
  @

  mainwindow.cpp

  @#include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"

  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
  {
  ui->setupUi(this);
  }

  MainWindow::~MainWindow()
  {
  delete ui;
  }

  void MainWindow::on_button_left_up_clicked()
  {
  if(ui->button_left_up->text()=="")
  {
  ui->button_left_up->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_left_up->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_left_up->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_left_up->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::on_button_left_clicked()
  {
  if(ui->button_left->text()=="")
  {
  ui->button_left->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_left->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_left->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_left->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::on_button_left_down_clicked()
  {
  if(ui->button_left_down->text()=="")
  {
  ui->button_left_down->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_left_down->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_left_down->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_left_down->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::on_button_up_clicked()
  {
  if(ui->button_up->text()=="")
  {
  ui->button_up->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_up->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_up->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_up->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::on_button_middle_clicked()
  {
  if(ui->button_middle->text()=="")
  {
  ui->button_middle->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_middle->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_middle->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_middle->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::on_button_down_clicked()
  {
  if(ui->button_down->text()=="")
  {
  ui->button_down->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_down->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_down->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_down->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::on_button_right_up_clicked()
  {
  if(ui->button_right_up->text()=="")
  {
  ui->button_right_up->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_right_up->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_right_up->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_right_up->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::on_button_right_clicked()
  {
  if(ui->button_right->text()=="")
  {
  ui->button_right->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_right->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_right->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_right->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::on_button_right_down_clicked()
  {
  if(ui->button_right_down->text()=="")
  {
  ui->button_right_down->setText(ui->label_turn_ox->text());
  }
  if(ui->button_right_down->text()=="O")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("X");
  }
  if(ui->button_right_down->text()=="X")
  {
  ui->label_turn_ox->setText("O");
  }
  ui->button_right_down->setEnabled(false);
  }

  void MainWindow::w_player()
  {
  {
  if(ui->button_left_down->text()=="X" && ui->button_left->text()=="X" && ui->button_left_up->text()=="X")
  {
  ui->label_won->setText("Won: X");
  }

  }
  

  }
  @
  main.cpp

  @#include "mainwindow.h"
  #include <QApplication>

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  QApplication a(argc, argv);
  MainWindow w;
  w.show();

  return a.exec&#40;&#41;;
  

  }
  @ • Hi,
  try to call w_player() in each on_button_xxx_clicked() functions or use signals-slots connections. • Jeżeli to jest cały projekt to ja nie widzę w kodzie ani jednego wywołania metody: @w_player()@
  Jeśli jest to SLOT to pod jaki sygnał go podpiąłeś bo tego też nie widzę. • [quote author="turaz" date="1413312214"]Jeżeli to jest cały projekt to ja nie widzę w kodzie ani jednego wywołania funkcji: @w_player()@
  Jeśli jest to SLOT to pod jaki sygnał go podpiąłeś bo tego też nie widzę.
  [/quote]
  Your right. For example can write:
  @MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
  {
  ui->setupUi(this);

  connect(ui->button_left_up, SIGNAL(clicked()),
  this, SLOT(w_player()));
  ...
  }
  @


Log in to reply