Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Automatyczne powiększanie elementów • Witam
  Chciałbym się spytać co mogę zrobić,jeśli na przykład mam aplikacje w QT-Creator robioną np. kalkulator i mam tam różne push-button itp. aby te elementy automatycznie mogły się powiększać wraz z powiększaniem okna aplikacji? • Do tego służy coś o nazwie "Layout".
  Po zaznaczeniu widgetu na którym masz przyciski naciśnij Ctrl+G albo kliknij na "Layout on grid".
  warto trochę poeksperymentować np:

  • z przemieszczaniem Widgetów, metodą "przeciągnij i upuść".
  • umieścić jeden layout na innym np "Vertical Layout" "Grid Layout"

Log in to reply