Congratulations to our 2022 Qt Champions!

Jak dołączać biblioteki do plików nagłówkowych? • Ćwiczeniowiec zalecił pisać programy z użyciem maina, headera i pliku klasy, zamiast wszystko w jednym pliku. Wszystko pięknie, ale jak próbuję zadeklarować pole typu string w headerze, to mi wywala błąd, że nie zna takiego typu. Tak wygląda mój header:

  @#ifndef CPIES_H
  #define CPIES_H

  #include <string>

  class CPies
  {
  private:
  string namae;
  public:
  CPies();
  };

  #endif // CPIES_H@

  Ponadto biblioteki ze stringiem mam jeszcze w main i w pliku klasy. • Jeżeli masz zamiar używać Qt to użyj klasy QString.
  @#include <QString>@

  "dokumentacja":http://qt-project.org/doc/qt-5/qstring.html • string jest w bilbiotece standardowej, w namespace std

  std::string name;


Log in to reply