Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Prosta aplikacja konsolowa FTP • Chcę napisać prostą aplikację konsolową, która połączy się z serwerem FTP.
  Kombinuje coś takiego:
  @
  #include <QCoreApplication>
  #include <QDebug>
  #include <QFtp>
  #include <QString>
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main(int argc, char* argv[])
  {
  QCoreApplication app(argc, argv);
  QFtp *ftp = new QFtp();
  QEventLoop eventLoop;
  QObject::connect(ftp, SIGNAL(commandFinished(int,bool)), &eventLoop, SLOT(quit()));
  eventLoop.exec();
  ftp->connectToHost("serwer");
  ftp->login("login","hasło");
  QString a;
  ftp->list(a);
  ftp->close();
  cout<<"string="<<a.toStdString()<<endl;
  return 0;
  }
  @
  Po mimo tego, że na serwerze znajdują się pliki, mój program tego nie wykazuje. Dlaczego? • Na serwerze ftp utwórz jakiś folder i skopiuj do niego jakieś pliki, i zrób w programie że po zalogowaniu automatycznie przejdzie do tego folderu.

  Ps. Jak dobrze pamiętam to do przechodzenia do jakiegoś folderu należy użyć QFtp::cd
  Ps2. Możesz też spróbować narzucić folderu już podczas logowania się do serwera, w takim wypadku podajesz taki adres serwera np. localhost\nazwa_folderu


Log in to reply