Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

[Problem] Qt + ENet • Witam,
  piszę aktualnie czat w ramach utrwalenia zdobytych wiadomości i do tego celu chciałem wykorzystać bibliotekę ENet, jednak otrzymuję masę błędów linkera. Dodam, że kompiluję to w QtCreator z użyciem kompilatora MSVS 2012.

  Plik Chat.pro:
  @#-------------------------------------------------

  Project created by QtCreator 2014-02-15T15:06:39

  #-------------------------------------------------

  QT += core gui

  greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets

  TARGET = Chat
  TEMPLATE = app

  SOURCES += main.cpp
  chat.cpp

  HEADERS += chat.h

  LIBS += -LC:\Qt\enet -lwinmm
  LIBS += -LC:\Qt\enet -lws2_32
  LIBS += -LC:\Qt\enet -lenet64
  @

  Nagłówki pliku chat.h:
  @#include "chat.h"

  #include <QPushButton>
  #include <QMessageBox>
  #include <enet/enet.h>
  @
  Wrzuciłem folder z nagłówkami enetu, do folderu z nagłówkami Qt.

  A na koniec dodam kilka przykładowych błędów:
  @enet64.lib(win32.o):-1: błąd: LNK2019: unresolved external symbol __imp_WSAStartup referenced in function enet_initialize
  enet64.lib(win32.o):-1: błąd: LNK2019: unresolved external symbol __imp_timeBeginPeriod referenced in function enet_initialize
  enet64.lib(win32.o):-1: błąd: LNK2019: unresolved external symbol __imp_WSACleanup referenced in function enet_initialize
  enet64.lib(win32.o):-1: błąd: LNK2019: unresolved external symbol __imp_timeEndPeriod referenced in function enet_deinitialize
  enet64.lib(win32.o):-1: błąd: LNK2019: unresolved external symbol __imp_timeGetTime referenced in function enet_host_random_seed@

  Cóż siedzę trochę przy tym. Wujek google, jak na razie mi nie pomógł.

  Z góry dziękuję za pomoc. • Problem rozwiązany. Do zamknięcia.


Log in to reply