Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

QTreeWidget - sprawdzanie elementów • Witam, jest może jakaś funkcja, dzięki której mogę sprawdzić czy dany element jest zaznaczony czy nie ??

  Bo mam dwie funkcje. W pierwszej są instrukcje, które są wykonywane po naciśnięciu na "Tweak" w menu, i tutaj chciałem żeby sprawdzał, które elementy są już zaznaczone a które nie. No i mam jeszcze drugą funkcję, w której robią się instrukcje ale dopiero jak kliknie się w dany element dwa razy.

  @void Config_os::on_actionTweaki_triggered()
  {
  usun_sloty();

  ui->label_21->show();
  ui->treeWidget->show();
  
  QTreeWidgetItem *item2 = ui->treeWidget->setItemWidget("Element1", 0);
  Qt::CheckState check = item2->checkState(0);
  if(check == Qt::Checked)
    QMessageBox::information(this, "test", "Wykryto");
  else if(check == Qt::Unchecked)
    QMessageBox::information(this, "test", "Odznaczone");
  

  }

  void Config_os::on_treeWidget_itemDoubleClicked(QTreeWidgetItem *item, int column)
  {
  QString test;
  QString test;
  Qt::CheckState check = item->checkState(0);

  test = item->text(0);
  
  if(test == "Element1" and check == Qt::Unchecked)
  {
    system("przykładowe polecenie");
  }
  
  item->setCheckState(0, Qt::Checked);
  

  }@ • Problem rozwiązany, po prostu elementy listy dodawałem w funkcji void Config_os::on_actionTweaki_triggered() i od razu zaznaczałem lub odznaczałem.


Log in to reply