MouseReleaseEvent() na dwóch obiektach • Witam!

  Czy ktoś z was wie czym może być spowodowany, a raczej co robię źle, że mając dwie kontrolki QGraphicsView na formatce i tworząc w każdej z nich obiekt nowej klasy, która ma nadpisaną metodę mouseReleaseEvent() licznik kliknięć się nie zeruje w momencie kliknięcia na drugą stworzoną kontrolkę QGraphicsView.

  Może bardziej obrazowo to wytłumaczę:
  mam dwa okna na formatce, w których wyświetlam dwa inne zdjęcia, na jednym i drugim muszę zaznaczyć 6 punktów kluczowych, których kolejność jest numerowana, zaznaczam na jednym punkty od 1 do 6 a na drugim - jak zaznaczam - licznik się nie zeruje tylko idzie dalej - od 7 do 12 :/

  Nadpisana metoda mouseReleaseEvent() jest prywatna a obiekty klasy, w której się ona znajduje są oddzielnie tworzone dla jednego i drugiego zdjęcia.

  W czym jest problem? • Cześć,
  Wstaw trochę kodu bo nie bardzo wiadomo o co chodzi. Co to jest ten licznik ?? • Nadpisywana metoda mouseReleaseEvent() w klasie MarkerEditor:
  @int nrMarkera = 1; //wspomniany licznik markerów
  int iloscMarkerow = 12;
  QPointF wspMarkerow[12];

  void MarkerEditor::mouseReleaseEvent(QGraphicsSceneMouseEvent *event)
  {
  if(nrMarkera <= iloscMarkerow)
  {

    [...]
  
    qDebug() << pozycjaMyszki;
    emit klikniecieWObraz(pozycjaMyszki);
    wspMarkerow[nrMarkera] = pozycjaMyszki;
  
    nrMarkera++;
  }
  else
  {
    return;
  }
  

  }@

  Stworzenie obiektu i akcje z nim związane w MainWindow dla jednego QGraphicsView:
  @void MainWindow::on_pushButtonPrzegldajZdjecie1_clicked()
  {
  nazwaZdjecia1 = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Otwórz plik"), "C:/", tr("Obrazy (*.jpg *.png *.bmp)"));
  QFile ladowanyPlik1(nazwaZdjecia1);
  sciezka1 = ladowanyPlik1.fileName();

  ui->lineEditZdjecie1->setText(nazwaZdjecia1);
  if(!sciezka1.isEmpty()){
    
    [...]
  
    QGraphicsScene *scena1 = new QGraphicsScene(ui->graphicsViewZdjecie1);
    QPixmap mapaPikseli1(nazwaZdjecia1);
    ui->graphicsViewZdjecie1->setScene(scena1);
    MarkerEditor *edytorMarkerow1 = new MarkerEditor();
    scena1->addItem(edytorMarkerow1);
    edytorMarkerow1->setPos(0, 0);
    edytorMarkerow1->setPixmap(mapaPikseli1);
    ui->graphicsViewZdjecie1->fitInView(scena1->itemsBoundingRect(),Qt::KeepAspectRatio);
    ui->graphicsViewZdjecie1->show();
  
    [...]
  
  }
  QByteArray zawartoscPliku1(ladowanyPlik1.readAll());
  

  }@

  Taką samą metodę (oczywiście z innymi nazwami zmiennych) mam dla drugiego przycisku Przeglądaj, który obsługuje drugie QGraphicsView.


Log in to reply