Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Makefile:62 *** Multiple target patterns. Stop. • Hello, I am very desperature. I try to compile and run program which is wrote in c++. I use Qt 5.02 and cygwin on windows 8.1. I have the .cpp file and .pro file. I open a cmd and run following orders.

  @qmake
  make@

  But i get this error: Makefile:62 *** Multiple target patterns. Stop.
  Please do you know where is mistake?

  The .cpp file:

  @//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  // Výpis 3.3: Zesilovač – aplikace demonstrující základní použití správců rozvržení
  //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  #include <QApplication>

  #include <QDialog>
  #include <QHBoxLayout>
  #include <QVBoxLayout>

  #include <QDial>
  #include <QLabel>
  #include <QLCDNumber>
  #include <QPushButton>
  #include <QProgressBar>

  //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  QApplication aplikace(argc, argv);

  QDialog *okno = new QDialog; // tentorkát je pro hlavni okno aplikace vhodnější QDialog
  okno->setWindowTitle(QString::fromUtf8("Zesilovač")); // titulek okna

  // Panel hloubek
  QLabel *popisekHloubky = new QLabel(QString::fromUtf8("<b><font color=red>&Hloubky:</b>"));
  QDial *ciselnikHloubky = new QDial;
  QLCDNumber *lcdHloubky = new QLCDNumber;
  QProgressBar *progresHloubky = new QProgressBar;

  popisekHloubky->setBuddy(ciselnikHloubky); // předání focusu 'přátelskému' widgetu
  ciselnikHloubky->setRange(0, 100); // čiselný rozsah číselniku
  ciselnikHloubky->setNotchesVisible(true); // zviditelnění úrovní číselníku
  ciselnikHloubky->setSizePolicy(QSizePolicy::Fixed, QSizePolicy::Fixed);
  lcdHloubky->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); // styl LCD displeje
  lcdHloubky->setSizePolicy(QSizePolicy::Fixed, QSizePolicy::Fixed);
  progresHloubky->setTextVisible(false); // bez textového popisku

  QObject::connect(ciselnikHloubky, SIGNAL(valueChanged(int)), lcdHloubky, SLOT(display(int)));
  QObject::connect(ciselnikHloubky, SIGNAL(valueChanged(int)), progresHloubky, SLOT(setValue(int)));

  ciselnikHloubky->setValue(20); // nastavení a vyslání signálu s počáteční hodnotou

  // Panel středů
  QLabel *popisekStredy = new QLabel(QString::fromUtf8("<b><font color=green>&Středy:</b>"));
  QDial *ciselnikStredy = new QDial;
  QLCDNumber *lcdStredy = new QLCDNumber;
  QProgressBar *progresStredy = new QProgressBar;

  popisekStredy->setBuddy(ciselnikStredy);
  ciselnikStredy->setRange(0, 100);
  ciselnikStredy->setNotchesVisible(true);
  ciselnikStredy->setSizePolicy(QSizePolicy::Fixed, QSizePolicy::Fixed);
  lcdStredy->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat);
  lcdStredy->setSizePolicy(QSizePolicy::Fixed, QSizePolicy::Fixed);
  progresStredy->setTextVisible(false);

  QObject::connect(ciselnikStredy, SIGNAL(valueChanged(int)), lcdStredy, SLOT(display(int)));
  QObject::connect(ciselnikStredy, SIGNAL(valueChanged(int)), progresStredy, SLOT(setValue(int)));

  ciselnikStredy->setValue(40);

  // Panel výšek
  QLabel *popisekVysky = new QLabel(QString::fromUtf8("<b><font color=blue>&Výšky:</b>"));
  QDial *ciselnikVysky = new QDial;
  QLCDNumber *lcdVysky = new QLCDNumber;
  QProgressBar *progresVysky = new QProgressBar;

  popisekVysky->setBuddy(ciselnikVysky);
  ciselnikVysky->setRange(0, 100);
  ciselnikVysky->setNotchesVisible(true);
  ciselnikVysky->setSizePolicy(QSizePolicy::Fixed, QSizePolicy::Fixed);
  lcdVysky->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat);
  lcdVysky->setSizePolicy(QSizePolicy::Fixed, QSizePolicy::Fixed);
  progresVysky->setTextVisible(false);

  QObject::connect(ciselnikVysky, SIGNAL(valueChanged(int)), lcdVysky, SLOT(display(int)));
  QObject::connect(ciselnikVysky, SIGNAL(valueChanged(int)), progresVysky, SLOT(setValue(int)));

  ciselnikVysky->setValue(60);

  QPushButton tlacitko(QString::fromUtf8("&Použít"));
  QObject::connect(&tlacitko, SIGNAL(clicked()), &aplikace, SLOT(quit()));

  // Správci rozvržení jednotlivých widgetů
  QHBoxLayout *horRozvrzeniHloubek = new QHBoxLayout;
  horRozvrzeniHloubek->addWidget(popisekHloubky);
  horRozvrzeniHloubek->addWidget(progresHloubky);
  horRozvrzeniHloubek->addWidget(lcdHloubky);
  horRozvrzeniHloubek->setStretch(0, 1); // poměry velikosti
  horRozvrzeniHloubek->setStretch(1, 3);

  QHBoxLayout *horRozvrzeniStredu = new QHBoxLayout;
  horRozvrzeniStredu->addWidget(popisekStredy);
  horRozvrzeniStredu->addWidget(progresStredy);
  horRozvrzeniStredu->addWidget(lcdStredy);
  horRozvrzeniStredu->setStretch(0, 1);
  horRozvrzeniStredu->setStretch(1, 3);

  QHBoxLayout *horRozvrzeniVysek = new QHBoxLayout;
  horRozvrzeniVysek->addWidget(popisekVysky);
  horRozvrzeniVysek->addWidget(progresVysky);
  horRozvrzeniVysek->addWidget(lcdVysky);
  horRozvrzeniVysek->setStretch(0, 1);
  horRozvrzeniVysek->setStretch(1, 3);

  QHBoxLayout *horRozvrzeniTlacitek = new QHBoxLayout;
  horRozvrzeniTlacitek->addWidget(ciselnikHloubky);
  horRozvrzeniTlacitek->addWidget(ciselnikStredy);
  horRozvrzeniTlacitek->addWidget(ciselnikVysky);

  QVBoxLayout *verRozvrzeni = new QVBoxLayout;
  verRozvrzeni->addLayout(horRozvrzeniHloubek);
  verRozvrzeni->addLayout(horRozvrzeniStredu);
  verRozvrzeni->addLayout(horRozvrzeniVysek);
  verRozvrzeni->addLayout(horRozvrzeniTlacitek);
  verRozvrzeni->addWidget(&tlacitko);

  okno->setLayout(verRozvrzeni); // zavedení hlavního rozvržení do okna
  okno->show(); // zobrazení okna

  return aplikace.exec();
  }

  //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  @

  The .pro file:

  @# projekt / Zesilovač

  TARGET = zesilovac

  TEMPLATE = app

  QT += widgets

  SOURCES = zesilovac.cpp
  @


 • Qt Champions 2017

  There is no mistake in the code. I suspect the mistake in make file. Just you have different make command or make files to run for compile. Were you able to compile through QtCreator ? • Yeah, if i create a new project in QtCreator and copy these codes its work.


Log in to reply